Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Οι κρίσεις μας επί σχεδίου νόμου του Υπ.Α.Α.Τ...

Ο κρίσεις της παράταξης μας αφορούν το σχέδιο νόμου του Υπ.Α.Α.Τ.  «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας στους τομείς των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 51.

Α. Σχετικά με το άρθρο 2:
Η ανάγκη που οδήγησε στην δημιουργία του ΕΦΕΤ ήταν η αντιμετώπιση του κατακερματισμού και της πολυνομίας στον έλεγχο της ασφάλειας και της υγιεινής τροφίμων και στην προστασία του καταναλωτή. Στον ΕΦΕΤ συνυπήρξαν επιστήμονες από όλο το φάσμα των ειδικοτήτων που μπορούσαν με σφαιρικότητα και επάρκεια να αντιμετωπίσουν συνολικά το ζήτημα. Στα 15 χρόνια της ύπαρξης του Ο ΕΦΕΤ ανταποκρίθηκε στην αποστολή του λειτουργώντας όχι με αντίληψη αστυνόμευσης της αγοράς, αλλά οργανώνοντας πολιτικές και ελέγχους, που οδήγησαν στην αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων στην χώρα. (Υπενθυμίζουμε ότι ο ΕΦΕΤ είναι δημιούργημα της Κυβέρνησης του Κ. Σημίτη και του νυν προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ε. Βενιζέλου)
Στο  άρθρο 2, παρ 1,  καταργείται ο ΕΦΕΤ, ως  Κεντρική Αρμόδια Αρχή για τα τρόφιμα, αρμοδιότητα η οποία θεσμοθετήθηκε με μια σειρά νομοθετημάτων, κατ’ επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο του ο ΕΦΕΤ έχει οργανωθεί κεντρικά και περιφερειακά (χωρίς πλήρως ολοκληρωμένη ανάπτυξη), και έχει επιτύχει να ανταποκρίνεται με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα σε όλες τις γνωστές διατροφικές κρίσεις, συντονίζοντας όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, συνεργαζόμενος αρμονικά με την άλλη Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την πρωτογενή παραγωγή δηλ. το ΥΠΠΑΤ.
Με το Σ/Ν καταργείται το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τον ΕΦΕΤ ως σημείο επαφής με την ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης άμεσων ή έμμεσων κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων που προέρχονται από τρόφιμα (RASSF), με την EFSA και τον Codex Allimentarious.
Επειδή δεν υπάρχει κανείς λόγος να ανατραπεί ένα σύστημα που λειτουργεί ήδη αποτελεσματικά,
ζητάμε να αποσυρθεί το άρθρο 2 του Σ/Ν και να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς των δύο Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών, το ΥΠΑΑΤ για την πρωτογενή παραγωγή και ο ΕΦΕΤ για τα τρόφιμα και την προστασία του καταναλωτή.

Β Σχετικά με το Άρθρο 51:
Στο άρθρο 51 του Σ/Ν επιχειρείται σε ένα πολυνομοσχέδιο του ΥΠΠΑΤ η επιλεκτική κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους γεωπονικών πανεπιστημίων και κτηνιατρικών σχολών, που ουδεμία σχέση έχει με τον νόμο, και αποτελεί ενέργεια που θίγει επαγγελματικά επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που με νόμο εκτελούν και υπογράφουν εργαστηριακές αναλύσεις [Ν. 6129/1934 (ΦΕΚ 175 Α) – άρθρο 6].
Το άρθρο αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία για την επιστημονική κοινότητα σύμφωνα με την οποία απόφοιτοι τριών πανεπιστημιακών σχολών με ένα βασικό πτυχίο καλύπτουν ταυτόχρονα τις απαιτήσεις τριών επιστημών χημείας/βιολογίας/ μικροβιολογίας με διακύβευμα την ασφάλεια των τροφίμων και την δημόσια υγεία.
Πολλές σχολές στον κύκλο σπουδών τους περιλαμβάνουν ένα έως τρία εξάμηνα Χημείας, γεγονός πολύ φυσικό την στιγμή που οι αρχές της Χημείας ως βασικής επιστήμης είναι απαραίτητες για την κατανόηση των αντικειμένων άλλων επιστημονικών κλάδων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι απόφοιτοι αυτών των σχολών κατοχυρώνουν αυτόματα το δικαίωμα υπογραφής χημικών αναλύσεων, δηλ. την επιστημονική ευθύνη του αποτελέσματος, την οποία μόνο οι χημικοί/χημικοί μηχανικοί μπορούν να στηρίξουν με το βασικό τους πτυχίο, καθώς το εν λόγω αντικείμενο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο ολόκληρου του κύκλου σπουδών τους και της φύσης της επιστήμης που υπηρετούν δηλ. της Χημείας.
Επί πλέον η διεθνής επιστημονική πρακτική επιβάλλει στον χώρο των τροφίμων την διεπιστημονικότητα, και άρα επιστήμονες από όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους (χημικοί, χημικοί μηχανικοί, γεωπόνοι, κτηνίατροι, βιολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων) μπορούν να έχουν το δικαίωμα υπογραφής χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων όχι μόνο από τα βασικά τους πτυχία αλλά και από τις μεταπτυχιακές σπουδές στην χημική/μικροβιολογική ανάλυση.
Κατά την διάρκεια του περασμένου χρόνου έγινε προσπάθεια με κοινό έγγραφο των επιστημονικών ενώσεων των Χημικών (ΝΠΔΔ), Βιολόγων, Κτηνιάτρων και Χημικών Μηχανικών, αλλά και με μεμονωμένες προσπάθειες, να καταδειχθεί ο κίνδυνος που επισείετε για την δημόσια υγεία, όταν η επιστημονική ευθύνη μιας ανάλυσης ανατίθεται σε ανθρώπους που δεν έχουν την δυνατότητα να την αξιολογήσουν λόγω έλλειψης των απαιτούμενων εξειδικευμένων γνώσεων.
Για τον υπουργό υπάρχουν καταγγελίες από όλους τους ανωτέρους επιστημονικούς κλάδους ότι ο καθηγητής Γεωπονικής και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης  εκχωρεί, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, το δικαίωμα χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων τροφίμων στους αποφοίτους του Τμήματος του οποίου είναι καθηγητής.
Είναι καθαρό ότι ο κ. Υπουργός αναπαράγει τις πελατειακές πρακτικές και εξυπηρετήσεις των συντεχνιών (βλ. ΓΕΩΤΕΕ), θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και σε αμφισβήτηση το ρόλο της Πολιτείας. Στην Ελλάδα του 2014 που μέσα από τις προσωπικές πρακτικές και τις συντεχνιακές λογικές των προηγούμενων δεκαετιών έφτασε στο σημείο να αγωνίζεται να ορθοποδήσει, οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι δεν έχουν πλέον θέση. Το επόμενο διατροφικό σκάνδαλο που θα προκύψει λόγω ελλιπούς χημικής ή μικροβιολογικής ανάλυσης τροφίμων θα έχει και ονοματεπώνυμο.
Ζητάμε την άμεση απόσυρση του άρθρου 51 καθώς αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτών, καθώς και ακραία συντεχνιακή λογική που δεν αρμόζει με την σύγχρονη επιστημονική πρακτική.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου