Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Αναγκαστική Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) της ΕΕΧ

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, φίλες και φίλοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) της ΕΕΧ υπεύθυνη για το διοικητικό και λειτουργικό συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων της βρίσκεται σε διαδικασία αναγκαστικής ανασυγκρότησης, μετά από αλλεπάλληλες εσωτερικές οξείες αντιπαραθέσεις που οδήγησαν σε παραιτήσεις μελών της.
Μπροστά σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία για την ΕΕΧ, η παράταξη μας, το Επιστημονικό Κοινωνικό Μέτωπο-Π.Α.Σ.Κ.-Α.Χ., αισθάνεται την ανάγκη να δημοσιοποιήσει τις θέσεις της και να συμβάλλει εποικοδομητικά με τον τρόπο αυτό, στην αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων προβλημάτων και καταστάσεων που έχουν προκύψει σε διοικητικό αλλά και λειτουργικό επίπεδο.


Δίχως να θέλουμε να κάνουμε τους μετά Χριστόν προφήτες, οι εξελίξεις αυτές ήταν για μας εν πολλοίς αναμενόμενες, γνωρίζοντας τις διαδικασίες συγκρότησης της Δ.Ε. μετά τις εκλογές του 2015. Συγκρότηση που έγινε όχι στη βάση κάποιας προγραμματικής συμφωνίας και δημοκρατικής και αναλογικής αντιπροσώπευσης όλων των παρατάξεων αλλά με βάση μια συγκυριακή και τυχοδιωκτική συμφωνία με στόχο τον αποκλεισμό του ΕΚΜ-ΠΑΣΚ-ΑΧ από το προεδρείο και τη συνολική απαξίωσή του. Αυτό δε, ήρθε ως συνέχεια του προεκλογικού συνδικαλιστικού bullying και των συντονισμένων επιθέσεων λάσπης που δέχθηκε η παράταξη μας με πρωτεργάτες σε αυτές τις ενέργειες, προεξέχοντα στελέχη της Χημικής Αντίδρασης και της Συνεργασίας.

Παρά τον παραγκωνισμό και τον αποκλεισμό μας από το Προεδρείο της Δ.Ε., τα δύο μέλη της παράταξής μας που συμμετείχαν στη Δ.Ε., εργάστηκαν και συνεισέφεραν όσο μπορούσαν για την ευόδωση των κοινών στόχων της Ε.Ε.Χ.. Παράλληλα προσπάθησαν να αμβλύνουν τις αντιθέσεις και διαφαινόμενες συγκρούσεις μεταξύ των μελών των άλλων παρατάξεων που συγκροτούσαν το προεδρείο.

Γι’ αυτές τις εξελίξεις η Χημική Αντίδραση έχει πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί παρόλο που είχε τόσο τη δύναμη της αντιπροσώπευσης στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (Σ.τ.Α.) και τη Δ.Ε., δεν επεδίωξε τη συγκρότηση της Δ.Ε. και των διαφόρων επιτροπών της Ε.Ε.Χ. με βάση την αποτελεσματικότητα τους, αλλά κινήθηκε στο πνεύμα της εξυπηρέτησης πρόσκαιρων μικροπαραταξιακών σκοπιμοτήτων και συμφερόντων.

Παράλληλα, ευθύνες σοβαρές φέρουν τόσο η Συνεργασία όσο και η ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ.,γιατί αφενός συνετέλεσαν στη συγκρότηση μη αντιπροσωπευτικού προεδρείου αφετέρου τα μέλη τους στη Δ.Ε. ήταν ωσεί παρόντες στις συνεδριάσεις της και επιδεικτικά αδρανείς στα καθήκοντα που απέρρεαν από την θέση ευθύνης που κατείχαν, δημιουργώντας την εντύπωση ότι τους ενδιαφέρουν μόνο τα αξιώματα και όχι η λειτουργικότητα της Ε.Ε.Χ..

Συμπερασματικά, οι τρεις παρατάξεις (Χ.Α., ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ., Συνεργασία) που συγκροτούσαν το Προεδρείο, αντί με τη στάση και τη λειτουργία τους να προάγουν την ενότητα και την αποτελεσματικότητα της Δ.Ε. την οδήγησαν μέσα από μια διαρκή και εντεινόμενη αντιπαράθεση σε δυσλειτουργία και σταδιακή διάλυση.

Προσωπική ευθύνη για την παραπάνω αρνητική εξέλιξη φέρει και η Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ., η οποία δεν κατάφερε να λειτουργήσει πάνω από παρατάξεις, προς την κατεύθυνση συγκερασμού των διαφόρων απόψεων και αποσόβησης των εντάσεων, συντελώντας έτσι και η ίδια στην περαιτέρω όξυνση.

Τονίζουμε ότι, ως ΕΚΜ-ΠΑΣΚ-ΑΧ, κατέχουμε 2 από τις 11 θέσεις της Δ.Ε. και δεν επιδιώκουμε επιρροή μεγαλύτερη από αυτή του εκλογικού αποτελέσματος – αν και έχουμε και τους ανθρώπους και τις γνώσεις γι’ αυτό. Απομένει λίγος χρόνος για τη λήξη της θητείας αυτής της Δ.Ε. και αυτό που προτείνουμε είναι η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου θέσεων και δράσεων που αφορούν στα τρέχοντα-φλέγοντα θέματα, δηλαδή:
  1. Στο εκπαιδευτικό (Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια εκπαίδευση)
  2. Επιμόρφωση και αναπτυξιακές δράσεις
  3. Προεδρικό Διάταγμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα
  4. Προεδρικό Διάταγμα λειτουργίας της Ε.Ε.Χ.
  5. Επαγγελματικά θέματα με έμφαση στο πρόβλημα της ανεργίας-ετεροαπασχόλησης και τους νέους συναδέλφους
  6. Αναζωογόνηση, αναβάθμιση και δημοκρατική λειτουργία των Επιστημονικών Τμημάτων
  7. Ισόρροπη ανάπτυξη και ενίσχυση των Περιφερειακών Τμημάτων
  8. Ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών της Ε.Ε.Χ. προς τους συναδέλφους.

Εν κατακλείδι, θέλουμε να τονίσουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, που θα μας οδηγήσει είτε στο κλείσιμο της Ε.Ε.Χ., είτε στην αλλαγή φιλοσοφίας και συμπεριφοράς για μια θετική προοπτική.
Μια θετική προοπτική στην οποία δεν υπάρχει χώρος για εκμετάλλευση θέσεων, ταπεινωτικές- αντεκδικητικές πολιτικές, εγωιστικές συμπεριφορές, και μη ουσιαστική συμβολή στα τεκταινόμενα και τις ανάγκες της Ε.Ε.Χ.

Επίσης διαβάστε και το 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου